MÁY MÓC NGÀNH XI MẠ                                                                                                                                 Xem tất cả
MXM12-2000
Electric plating machine 2000A-12V
MXD20-3000
Electric plating machine
MXM20-2000
Electric plating machine 2000A-20V

MXM15-3000
Electric plating machine 3000A-15V
MXM15-6000
Electric plating machine 6000A-15V
HTXMT-1209
PLATING SYSTEM FOR AUTOMATIC ROBOT
 
      MÁY MÓC NGÀNH XOONG NỒI                                                                                                                          Xem tất cả
MDBNN-8009
Máy đánh bóng nắp
MXD20-3000
Hệ thống băng tải rửa hàng, xịt hơi, sấy tự động
MDBDL-6009
SINGLE POLISHER
MDBKD-7009
DOUBLE POLISHER
MMNTH-1009
MACHINE FOR POT STROKING
 
      SẢN PHẨM KHÁC                                                                                                                                             Xem tất cả
HTBLS-1409
HT balăng tẩy và sấy hàng
MHBQN-5010
PRESSING WELDER
BTSHK-1009
CONVEYOR FOR GOODS DRYER
BNNBN-1110
INSTALLATION OF WATER TANKS AND HOT WATER TANKS