EQUIPMENT IN MANUFACTURED THE KITCHEN APPLICANES SECTORmáy đánh bóng nhôm , máy đánh bóng inox, may danh bong nhom , may danh bong inox
MDBNN-8009
Máy đánh bóng nắp
MXD20-3000
Hệ thống băng tải rửa hàng, xịt hơi, sấy tự động
MDBDL-6009
SINGLE POLISHER
MDBKD-7009
DOUBLE POLISHER
MMNTH-1009
MACHINE FOR POT STROKING