BĂNG TẢI
BTSHK-1009 BĂNG TẢI SẤY HÀNG

Ứng dụng:
Dùng cho các sản phẩm Nhôm, Inox, Sắt, Thép v.v…

Mục đích:
Kết hợp vận chuyển và sấy sản phẩm.

Đặc điểm:
Liên tục làm việc với hiệu quả cao

Các thiết bị khác

BL130-9001
Balăng sấy hàng
PP130-9002
Phòng phun/ thu sơn tĩnh điện
TL130-9003
Túi lọc sơn dạng rung
BP130-9004
Buồng phun sơn nước