LÒ HẤP NHIỆT ĐỘ 500°C
LHNDC-1209 LÒ HẤP NHIỆT ĐỘ 500°C

Application:
Used for aluminum products, stainless steel, Sắt, Thép v.v…

Purposes:
Giảm tiêu hao năng lượng để sản xuất ra 1 đơn vị sản phẩm cao

Characteristics:
- Hệ thống xử lý tự động

- Liên tục làm việc với hiệu quả cao, tiết kiệm năng lượng

Other Material

ML120-9001
Refinery of chemical vapor
TĐ120-9002
PLC automatic controlling cabinet
TX120-9003
Plating dryer
MT120-9004
Blower
HL120-9005
Chemical vapor filter system