Máy sốc hàng
MXD20-3000 Máy sốc hàng


Ứng dụng:
- Cho các sản phẩm kim loại trước khi thực hiện qui trình xi mạ điện.

Mục đích:
- Làm sạch và đánh bóng bề mặt kim loại.

Đặc điểm:
- Hiệu quả cao, tiết kiệm nhân công.

Các thiết bị khác

ML120-9001
Máy lọc hơi xử lý hóa chất
TĐ120-9002
Tủ điều khiển PLC tự động
TX120-9003
Tủ sấy hàng xi mạ
MT120-9004
Máy thổi khí
HL120-9005
Hệ thống lọc hơi hóa chất