MÁY PHUN MUỐI
MPM1P-220V
MÁY PHUN MUỐI

Ứng dụng:
Cho các sản phẩm sản phẩm xi mạ điện

Mục đích:
Kiểm tra bề mặt sản phẩm sau khi mạ

Đặc điểm:
Chính xác, hiệu quả.