MÁY XI thiet bi xi ma , linh kien xi ma , maY xi ma, xi ma tu donG
MXM12-2000
Máy chỉnh lưu 2000A-12V
MXD20-3000
Máy chỉnh lưu ngâm dầu
MXM20-2000
Máy chỉnh lưu 2000A-20V
MXM15-3000
Máy chỉnh lưu 3000A-15V
MXM15-6000
Máychỉnh lưu 6000A-15V
 
Liên hệ với chúng tôi:
Email:

ximahoangtinphat@gmail.com
Điện thoại:
093 141 55 77 A.Hoàng