BỒN KHUẤY HÓA CHẤT
MXD20-3000 BỒN KHUẤY HÓA CHẤT

Ứng dụng:
Ứng dụng trong ngành xi mạ

Mục đích:
- Khuấy trộn đều hóa chất, tính ổn định cao.

Đặc điểm:
Tiện lợi, tiết kiệm, nâng cao hiệu quả trong công việc.

Các thiết bị khác

ML120-9001
Máy lọc hơi xử lý hóa chất
TĐ120-9002
Tủ điều khiển PLC tự động
TX120-9003
Tủ sấy hàng xi mạ
MT120-9004
Máy thổi khí
HL120-9005
Hệ thống lọc hơi hóa chất